Om vitamin D

vitamindw

Hvorfor er vitamin D så viktig?

Vitamin D er et fettløselig vitamin som vi  får fra sollys og fra visse typer mat som fet fisk, eggeplomme og ost.  Vitamin D har en rekke funkjoner i kroppen; bla bidrar vitaminet til økt opptak av kalsium fra tarmen og  bygging av benmasse i skjelett og tenner (optimal effekt er avhengig av at K2 vitamin også er tilstede). De senere år har man vist at  vitamin D også spiller en rolle for normal muskelfunksjon og et godt immunforsvar. Noen kliniske studier tyder på at D vitamin også kan ha en beskytte mot utvikling av visse kreftformer. Her gjenstår det mer forskning for å kunne  gi sikre svar.

Hvor mye vitamin D trenger man?

Over halvparten av den voksne befolkningen får i seg mindre av vitamin D enn det myndighetene anbefaler og  Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) anbefalte  at grensen  burde dobles. Det er svært interessant at myndighetene nå har endret maksimal dose fra 10 til 20 mikrogram per dag. For eldre over 75 år er anbefalt dose 20 mikrogram per dag, mens for andre voksne anbefales 10 mikrogram per dag. (I motsetning til for K-vitamin,  er det rapportert at høye doser vitamin D kan gi bivirkninger og man bør derfor overholde anbefalt maskimumsinntak per dag.)

D-vitamin kilder

Vitamin D kalles også «solskinnsvitaminet» fordi huden lager vitamin D når vi soler oss.  Det er spesielt  at kroppen er  istand til  lage  vitaminet etter eksponering for sollys. I Norge får vi for lite sollys om vinteren og mange mennesker har D-vitamin mangel. Fet fisk, smør og margarin er viktige kostkilder for vitamin D, allikevel mener ekspertene at kosttilskudd er den viktigste kilden for å sikre tilstrekkelig inntak av vitamin D både for barn og voksne.