Axial Vita AS – Om oss

Axial Vita AS er et norsk selskap som tilbyr kosttilskuddet K2aktiv®. K2aktiv® inneholder vitamin K2 og vitamin D3, begge er viktige for å bibeholde et normalt skjelett. Ansvarlig for K2aktiv® er Mona Møller, daglig leder av Axial Vita AS.

Mona har jobbet med vitamin K2 i over 10 år. Hun har drevet forskning på vitamin K2 i det norske selskapet Kappa Bioscience AS som har utviklet det vitamin K2 som finns i K2aktiv®. I tillegg til å være involvert i forskningsprosjekter med uttesting av vitamin K2, har Mona fulgt den vitenskapelige litteraturen som dokumenterer effekt av vitamin K2 både i mennesker og i dyremodeller.

Monas bakgrunn:
Biokjemiker og sivilingeniør med lang erfaring fra jobber i norsk næringsliv. Doktorgrad fra Universitet i Oslo. I en periode vært professor II ved Avdeling for Biokjemi/bioteknologi ved NTNU i Trondheim. Arbeidet ved National Institutes of Health i Washington DC, USA og som forskningssjef i Norsk Hydro.