Ofte stilte spørsmål

fjellfolk2

Hvorfor er vitamin K2 viktig for god benhelse?

Vitamin K2 aktiverer et protein i benvev som heter osteokalsin. Når osteokalsin er aktivert så binder det kalsium og bidrar til å inkorporere kalsium inn i skjelettet. Over tid så sikrer dette sterke ben! Det er vist at bare 60 -70 % av osteokalsin er aktivert hos mennesker som ikke tar kostilskudd med K2. Når man spiser vitamin K2 øker mengden aktivert osteokalsin (og binding av kalsium) og skjelettet får tilført mer kalsium.

Hvorfor er det viktig å kombinere vitamin K  med vitamin D?

Vitamin D er viktig av flere grunner, blant annet hjelper vitaminet til økt opptak av kalsium fra tarmen. Vitamin D gir også økt produksjon av osteokalsin, et sentralt protein for å bygge kalsium inn i benvev. For at osteokalsin skal kunne binde kalsium må proteinet først aktiveres av vitamin K ( se over). Dette betyr at vitamin K, vitamin D og kalsium jobber sammen for at kalsium blir bygget inn i skjelettet.

Hvor stor dose vitamin K2 bør jeg ta?

Det er ingen offisiell anbefaling av «standard dose» for vitamin K2. Anbefalinger av dose er  uoffisielle og kun basert på resultater fra kliniske studier hvor man har testet doser mellom 45 –  375 mikrogram/dag (og enda høyere i form av natto) i opptil 3 -4 år. Hos eldre voksne (60 +) anbefales en dose på 200 mikrogram/dag. Hos yngre mennesker er det trolig tilstrekkelig med 3 -4 tabletter per uke dersom tabletten inneholder 200 mikrogram.  For å oppnå en god effekt på benhelse bør vitamin K2 inntas i mange år (slik man gjør med  f. eks. tran).

Kan blodet bli for «tykt» med vitamin K2?

Nei, dette er ikke riktig. Vitamin K  er viktig for at blod skal levre seg (koagulere) når vi blør. Alle K vitaminene kan aktivere blodkoaglueringsfaktorer. I normale mennesker er disse faktorene  100% aktivert og vitamin K inngår i prosessen. Vi får mer enn tilstrekkelig vitamin K i kosten for optimal aktivering . Det betyr at om du spiser vitamin K2, så  blir ikke blodfaktorene mer aktivert; de er allerede fullt aktivert. Mange studier viser at inntak av svært høye doser av vitamin K2 ikke  har  innvirkning på koagulering.

Er det trygt å spise vitamin K2?

Ja, det er trygt å spise vitamin K2 så lenge man ikke bruker det blodfortynnende middelet Marevan.  Japanere spiser store doser vitamin K2 (MK-7) via matretten natto og har spist dette i hundrevis av år.

Det er ikke påvist alvorlige bivirkninger av vitamin K2 eller vitamin K1, selv i svært høye doser inntatt over lang tid.  I et rottestudium fikk dyrene 10mg/kg kroppsvekt av vitamin K2, uten at det ble påvist bivirkninger. Dette er en dose som er nesten 5 000 ganger høyere enn en dose på 200 mikrogram/dag hos mennesker. Det europeiske matsikkerhetsorganet, EFSA, har vurdert at vitamin K2 (både K1 og K2) er trygt å spise (EFSA 2008).

Vitamin K må ikke kombineres med Marevan

Spiser du Marevan skal du ikke innta vitamin K2.  Marevan virker ved  å blokkere effekten vitamin K, dvs  koaguleringsproteinene blir ikke aktivert  og det tar lengre tid for blodet å levre seg. Andre blodfortynnende medisiner, f eks Albyl-E,  som virker via andre mekanismer kan kombineres med vitamin K.

Hvordan kan jeg få tilstekkelig vitamin K2 gjennom kosten?

Det er små mengder vitamin K2 i norsk kosthold. Gjæret mat er en viktig kilde, men kostholdet inneholder mindre og mindre gjæret mat. Det finnes vitamin K2 i «sterke» oster, eggeplomme, lever og noe kjøtt. De fleste typer av  vitamin K2 som finnes i mat blir ikke så effektivt tatt opp og utnyttet i kroppen.  I tarmen lages det også vitamin K2, men man tror at lite tas opp. Når man måler vitamin K2 i blod hos friske mennesker i Norge, så er nivået i blodet svært lavt i forhold til f eks japanere som spiser K2, MK-7, i matretten natto.

Hvorfor er vitamin K2 mer effektiv enn vitamin K1?

Både vitamin K1 og vitamin K2 kan bidra til god benhelse. Mange studier har imidlertid vist at man trenger mye høyere dose av vitamin K1 enn av vitamin K2  for å oppnå forbedret benkvalitet og effekt  på osteokalsin (legemiderdoser vs. kosttilskuddsdoser).  Vitamin K2 er en stor familie av vitaminer som  likner på hverandre. Ett vitamin, nemlig MK-7, skiller seg ut fordi det blir mye bedre tatt opp og utnyttet i kroppen. MK-7 finnes ikke i norsk kosthold. Resultatene tyder på at vitamin K2, MK-7 muligens er opp til ti ganger mer effektiv enn vitamin K1.  En av grunnene til at vitamin K1 ikke er like virkningsfull som vitamin K2 er fordi K1 forsvinner veldig raskt ut av kroppen (i løpet av timer), mens K2 blir i kroppen i mange dager. Det betyr at i organene våre kan man oppnå mye høyre dose av vitamin K2 enn vitamin K1.

Hva kan vitamin K2 ellers bidra med?

Studier har vist at vitamin K2 kan hindre forkalkning av blodårer og gi mer elastiske blodårer. Det forskes i dag på andre interessante effekter av vitamin K2 på livstilrelaterte sykdommer som hjerte- kar sykdom, overvekt og diabetes. Mange av resultatene er lovende, men det trengs bedre dokumentasjon for å kunne si med sikkerhet at vitamin K2 kan bidra til å hindre disse tilstandene.

Hvor forskes det på vitamin K2 i dag?

Mange miljøer rundt om i verden forsker på effekter av vitamin K2. I Europa er det først og fremst i Nederland man har gjort mange kliniske studier som er publisert. I Danmark  har flere miljøer startet  kliniske studier med vitamin K2 både på friske og syke mennesker. Det vil ta noe tid før arbeidene blir tilgjengelige. I Norge er det også forskere som har vist lovende resultater av vitamin K2 på betennelsesreaksjoner i humane celler i laboratoriet.