Vitamin K-mangel knyttet til risiko for hjerte-kar sykdom – ny studie

En ny amerikansk studie viser  at  lavt nivå av vitamin K i blodet øker risiko for hjerte-kar sykdom i en    multi-etnisk gruppe på  709 middelealdrende   personer som ble obervert i 11 år.  Man  målte et vitamin K-avhengig protein i blodet. Mengden inaktiv protein  var et uttrykk for vitamin K status (høyt niva av inaktivt protein = lavt inntak av vitamin …

Hva skjer når man har mangel på vitaminene K2 og D?

      I en rekke studier i hele verden har man sett på sammenheng mellom benbrudd og vitamin K og D status i personene. I Thailand og Frankrike studerte man kvinner med brudd og fant at de aller fleste hadde mye lavere nivå av vitaminene K og D i forhold til kontroll personer. I en studie av kvinner og menn i Japan med …

Norsk kosthold mangler et viktig vitamin

Mangler vi et viktig vitamin? Nyere studier tyder på at mat i den vestlige verden  innholder for lite av vitamin K2, også norsk mat.  Et nytt stort 3-års studium på  244 eldre kvinner viser at  inntak av vitamin K2 (MK-7) hemmer utvikling av aldersrelatert stivhet i blodårene og forbedrer elastisiteten. Tidligere er det vist i den samme gruppen kvinner at de …

Ny forskning på vitamin K2 og blodårer

Vi har tidligere nevnt  studien som ble publisert i mai 2015; et stort 3-års studium på  244 eldre kvinner hvor man viste at  inntak av vitamin K2 (MK-7) hemmet utvikling av aldersrelatert stivhet i blodårene, og i tillegg forbedret arterienes elastisitet signifikant i forhold til kontrollgruppen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694037). Det er kjent at kronisk nyresykdom er forbundet med kalsifiserte blodårer. I august …

Forsker Mona Møller

Danske forskere påpeker betydningen av vitamin K2

Den danske legen Henrik Hey og  moleylærbiologen Claus Lohman Brasen har nettopp publisert en ny oversiktsartikkel over betydningen av vitamin K2 for god helse i det danske bladet «Ugeskrift for læger».  De oppsummerer studier i ulike pasientgrupper som viser viktigheten av vitamin K2 for god benhelse og for å redusere risiko for hjerte/kar sykdom samt enkelte inflammatoriske tilstander.  De gir …

Hvorfor tar du vitamin K2?

Erling svarer: «I utganspunktet spiser jeg vanlig norsk mat og tar omega-3-kapsler. Jeg har vært plaget med vonde skuldre og smerte i et kne. Skuldrene er forkalket, det har jeg sett på røntgenbilder, men noe har skjedd. For ca 3 år siden begynte jeg å spise vitamin K2 i tillegg. Nå kan jeg gå på ski uten å merke noe …

Ny omtale av nøkkelvitaminet K2 – vitaminet for alle!

Siste nummer av ukebladet «Hjemmet» Uke 18/15 har en artikkel om hvordan  vitamin K2 kan forebygge benskjørhet og holde blodårene rene: Professor Jan Gordeladze ved Universitetet i Oslo mener at K2 har stor betydning for folkehelsen. Han sier: «vi har sett at K2 stimulerer bencellenes evne til å danne og mineralisere benvev, noe som innebærer at knoklene forsterkes. Samtidig reduserer …

Kalsium, melkeprodukter og K2aktiv® (vitamin K2) = god benhelse

Kalsium er et  viktig mineralstoff som har mange funksjoner i kroppen.  I tillegg til skjelettet, er kalsium viktig for nervesystemet, muskler og hjertet.  Skjelettet er kroppens kalsiumlager. Vi må  tilføre kroppen kalsium hver dag for å sikre at skjelettet vårt holder seg sterkt.  Skjelettet er  hele tiden i utvikling; benbyggende celler og ben-nedbrytenede celler  jobber sammen for at vi skal …

K2 viktig for hjerte/kar-helse

En ny spennende bok har nettopp kommet ut: «Vitamin K2: The missing Nutrient for Heart and Bone Health». Boken diskuterer sammenhengen mellom ben- og hjerte/kar helse og hvordan man kan forebygge sykdom.  Boken er skrevet av doktor Dennis Goodman, en hjertespesialist ved Langone Medisinske Senter i New York.  Goodman sier; «mange vet at vitamin K2 er viktig for benhelse, men  …

Vitamin K2 beskytter oss når vi er syke

Professor Jan Oxholm Gordeladze, som leder forskergruppen «Stamceller og microRNA», ville finne ut hvordan de kunne hindre tap av benvev når vi har betennelser i kroppen. Det førte til et oppsiktsvekkende funn. Begge metodene som ble brukt på bencellene – genterapi og tilførsel av vitamin K2 – hadde effekt. I tillegg kunne forskerne se at K2 forsterket effekten av genterapien. …