Aktuell vitamin K2-forskning

Det finns svært mye informasjon om vitamin K2 på nettet.  På YOU tube er det lagt ut informasjonsfilmer og intervju med vitenskapsfolk som jobber med vitamin K2.  Søk på vitamin K2. Det er viktig å skille mellom vitamin K2, MK-7 og MK-4. MK-4 er aktiv i milligram doser mens MK-7 er aktiv i microgram doser (1/1000).

Det forskes også på vitamin K2 i Norge, professor Jan Gordeladze har nylig gjort noen interessante funn når det gjelder effekt av vitamin K2 i humane celler.  Gordeladze viste at ved betennelsestilstander kunne han hindre at benceller stoppet å produsere benvev ved å tilsette vitamin K2 til cellekulturer: https://www.med.uio.no/imb/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/vitamin-beskytter-oss-nar-vi-er-syke.html

Det finns en rekker fremtredende forskere innen feltet vitamin K2, MK-7 og helse: Cees Vermeer og Leon Schurgers er to av de viktigste forskerne innen feltet. På nettstedet PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)  kan du søke vitenskapelige studier. Søk både på innhold og forfatter.

Det er også skrevet flere bøker om Vitamin K2. Amazon.com: Vitamin K2 and the Calcium Paradox: How a Little-Known Vitamin Could Save Your Life Paperback – August 27, 2013 ,by Kate Rheaume-Bleue.

Vitamin K2 og skjelettet: Den første studien som er gjort på vitamin K2 i eldre kvinner med en kontrollgruppe viser klart at vitamin K2 har god effekt på benhelse. Sammendrag og konklusjon til studien av Knapen og medarbeidere, 2013 finner du på lenken:( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23525894 ).

Knapen og medarbeidere har i februar 2015 publisert data fra de samme kvinnene som viser at vitamin K2, MK-7, også har gunstig effekt på elastisiteten av blodårer.

Japanske forskere har også gjort mange interessante studier på effekt av matretten natto og helse hos japanske kvinner og menn.